Ajutați-ne să fim eficienți! CONDICA DE SUGSTII

marți, 12 iunie 2018

Pliant la final de clasă pregătitoare

Așa cum procedez în fiecare an, la festivitatea de premiere părinții școlăreilor primesc un pliant în care sunt specificate câteva materiale necesare în următorul an școlar.

Recapitulare finală la clasa pregătitoare

În ultima săptămână a clasei pregătitoare ne-am propus să desfășurăm activități specifice prin intermediul cărora să revizuim o parte din cunoștințele acumulate pe parcursul clasei pregătitoare.

Fișă de lucru: Literele y, q, w

Fișa de lucru prevăzută pentru literele Q, q; Y, y, W, w este preluată din caietul de lucru pentru clasa pregătitoare al editurii Elicart. Materialul cuprinde diverse exerciții precum: