Ajutați-ne să fim eficienți! CONDICA DE SUGSTII

sâmbătă, 17 septembrie 2016

Ce este geografia?

În cadrul primei lecții de geografie vom încerca să ne lămurim cu privire la obiectul de studiu al acestei discipline.
 Schița de lecție cuprinde câteva aspecte interesante despre geografie prin care încercăm să stimulăm curiozitatea școlăreilor:                                                              

                                         Ce este geografia?
                                           -schiță de lecție-

Geografia este știința despre om și natură care încearcă să explice aspecte ale mediului înconjurător.
Cuvântul geografie este de origine grecească și înseamnă a descrie pământul. Grecii sunt primii  oameni care au studiat geografia atât ca știință, cât ca și artă.
Ca disciplină, geografia se împarte în următoarele ramuri:

  • geografia umană - studiază influența omului asupra mediului în care trăiește;
  • geografia fizică - studiază mediul natural, clima, solurile, relieful;
  • geografia mediului - studiază interacțiunile dintre om și mediu.
Geografia este o disciplină care ne ajută să înțelegem Pământul cu toate complexitățile sale naturale și artificiale. Pentru studiul geografiei se folosesc instrumente practice precum hărți, schițe, planuri etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu