Ajutați-ne să fim eficienți! CONDICA DE SUGSTII

sâmbătă, 11 februarie 2017

Vlad Țepeș (1448; 1456 - 1462; 1476)

VLAD ȚEPEȘ - Schița lecției, fișe pentru portofoliu:

Misterul și legenda fac din Vlad Țepeș unul din domnitorii români cei mai controversați. Istoria stă mărturie cu privire la viața, dar și domnia tumultoasă de care voievodul a avut parte în acele vremuri destul de tulburi. Nepot al voievodului Mircea cel Bătrân și văr cu însuși Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș a rămas în amintirea colectivă ca un domn crud, nemilos și însetat de sânge.

                                                             Vlad Țepeș
                                               (1448; 1456 – 1462; 1476)


            Figură marcantă și destul de controversată a istoriei noastre, Vlad Țepeș este unul din domnitorii români care au avut parte de o viață, dar și de o domnie destul de tumultoasă.
            Nepot al lui Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș s-a născut în fortăreața de la Sighișoara, în anul 1431. În acea vreme tatăl său, Vlad Dracul, era numit guvernatorul Transilvaniei. Din motive politice, Vlad și fratele său, Radu, au fost ținuți la curtea sultanului vreme de șase ani. Se pare că în această perioadă Vlad a dobândit o viziune crudă și pesimistă asupra vieții. În perioada sa de domnie, Vlad Țepeș era recunoscut pentru pedepsele sângeroase la care supunea pe cei care au greșit.
            Vlad Țepeș a fost un domnitor hotărât, curajos și dârz. Prin autoritatea sa, el a curățat țara de hoți, leneși, necinstiți pe care îi pedepsea cu tragerea în țeapă. A protejat comerțul, ajutându-i pe negustorii și meșteșugarii harnici să își dezvolte micile afaceri. A deschis multe târguri și iarmaroace unde se făceau schimburi de mărfuri. Orașul București este pentru prima dată menționat într-un document ce datează din vremea domniei lui Vlad Țepeș.
            Supranumit și Dracula, Vlad Țepeș s-a dovedit a fi un domn îndrăzneț, priceput, autoritar și neiertător cu cei răi, amintit și astăzi în Europa.

  • Legendă:
Pedepsele lui Vlad Țepeș i-a îngrozit pe hoți și pe necinstiți. Nimeni nu mai îndrăznea să fure sau să tâlhărească, de teama cumplitelor pedepse aplicate de dârzul domnitor. Dar, neîncrezător, Vodă a vrut să se convingă de acest lucru. La o răscruce de drumuri el a așezat o cupă de aur lângă o fântână.
-Să bea drumeții și s-o așeze la loc!a spus voievodul. Singura strajă este cinstea.
Mii de drumeți și-au potolit setea bând apă cu prețioasa cupă, dar nimeni nu a cutezat să o fure căci cinstea domnea în țară.
Dar iată că, într-o duminică, o femeie a descoperit că a dispărut prețioasa cupă. Mâhnită, femeia a zis:
-Să știți că nu mai este domn Vlad Țepeș, dușmanul hoților.

  • În momentul urcării sale pe tron, prima mișcare a lui Vlad Țepeș a fost aceea de a-i pedepsi aspru pe cei care au plănuit moartea tatălui său. Astfel, în anul 1459, el a arestat toate familiile de boieri care participaseră la asasinat. Pe unii i-a tras în țeapă, iar pe alții i-a obligat să meargă pe jos din Târgoviște(capitala țării din acea vreme) până la Poienari. Boierilor li s-a interzis să se odihnească  tot drumul până în momentul în care au ajuns la destinație. Aici domnitorul le-a poruncit să construiască o fortăreață pe ruinele unui vechi avanpost, deasupra râului Argeș. Mulți boieri au murit în urma acestei crude pedepse, iar cei ce au supraviețuit au fost iertați.Astfel Țepeș a reușit să-și construiască o nouă pătură nobiliară.
Fișă pentru portofoliu - Istorie

Fișă pentru portofoliu - Istorie
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu