Ajutați-ne să fim eficienți! CONDICA DE SUGSTII

joi, 7 aprilie 2016

Metoda reprezentării grafice( I)

Problemele care presupun rezolvarea prin metoda reprezentării grafice nu sunt atât de dificile pe cât s-ar crede. Școlăreii și-au însușit deja pașii ce trebuie parcurși în rezolvarea problemelor de acest tip. Dificil a fost să găsim astfel de probleme, cât mai diverse și cât mai atractive, astfel încât ei să le rezolve cu mare plăcere. Iată problemele compuse special pentru ei:

Rezolvarea problemelor utilizând metoda reprezentării grafice (I)

          1. Maria și Andreea au împreună 21 ani. Maria este cu 5 ani mai mare decât Andreea.
          Care este vârsta celor două fete?

          2. Bunicul are în livada sa 52 de pomi fructiferi, meri și peri. Știind că numărul merilor este cu 8 mai mare decât numărul perilor, să se afle câți pomi are bunicul din fiecare fel.

          3. La o librărie s-au adus 63 jucării, păpuși și ursuleți. Numărul păpușilor este cu 15 mai mare decât numărul ursuleților.
          Câte jucării, din fiecare fel, s-au adus la librărie?

          4. Sebastian a rezolvat, timp de o săptămână, 50 de exerciții și probleme. Știind că numărul problemelor este cu 6 mai mic decât numărul exercițiilor, să se afle câte exerciții și câte probleme a rezolvat Sebastian.

          5. Într-o pădure cresc 76 copaci, fagi și carpeni. Numărul carpenilor este cu 16 mai mic decât cel al fagilor.
             Să se afle câți carpeni și câți fagi cresc în pădure?

          6. În sala de sport sunt 28 de elevi, fete și băieți. Știind că numărul fetelor este cu 6 mai mic decât cel al băieților, aflați câte fete și câți băieți sunt în sala de sport.

          7. La o competiție sportivă, Silviu și Iulian au obținut, împreună, 124 de puncte. Știind că Silviu a obținut cu 40 de puncte mai multe decât Iulian, aflați numărul punctelor obținute de fiecare băiat.

          8. Suma a două numere este 50. Dacă măresc primul număr cu 10 obțin un număr egal cu cel de-al doilea număr. Care sunt numerele?

          9. Suma a două numere naturale consecutive este 71. Aflați cele două numere.

          10. Suma a două numere consecutive pare este 94. Care sunt cele două numere?

          11. Suma a două numere consecutive impare este 76. Care sunt cele două numere?

          12. În școala noastră sunt 65 de elevi, băieți și fete. Știind că numărul băieților este cu 17 mai mare decât cel al fetelor, să se afle câte fete și câți băieți sunt în clasele I-IV din școala noastră.

          13.Suma a două numere consecutive impare este 76. Aflați numerele.

14. Pe dealul din vecinătatea satului nostru s-au plantat 86 copaci, tei și salcâmi. Știind că numărul salcâmilor este cu 12 mai mare decât cel al teilor, aflați câți salcâmi și câți tei au fost plantați pe deal.

15. La o florărie s-au adus garoafe, crini și trandafiri, în total 100 de fire. Numărul crinilor este cu 5 mai mare decât cel al garoafelor, iar trandafiri s-au adus cât garoafe și crini la un loc.
Câte fire de flori s-au adus din fiecare fel?

16. Mama, tata și bunicul au împreună 134 ani. Mama este cu 3 ani mai tânără decât tata, iar vârsta bunicului este egală cu suma vârstelor părinților.
Câți ani are fiecare?
*Vârsta sorei mele reprezintă un sfert din vârsta mamei, iar eu sunt cu 3 ani mai mare. Câți ani are sora mea? Câți ani am eu? Câți ani vom avea, împreună, peste 4 ani?

17. La un atelier de croitorie s-au confecționat 65 fuste și rochii. Numărul rochhilor este cu 3 mai mare decât cel al fustelor.
Câte fuste și câte rochii au fost confecționate?

18. Iulian îi spune lui Lucian: „Numerele scrise pe casele noastre sunt două numere pare consecutive a căror sumă este 94. Eu locuiesc în casa cu numărul mai mic.”
Puteți afla numerele scrise pe casele celor doi băieți?

19. Un stilou și un creion costă, împreună, 13 lei. Stiloul este cu 11 lei mai scump decât creionul. Maria cumpără două stilouri și 4 creioane.
Ce rest va primi ea de la o bancnotă de 50 lei?

20. Un penar și un stilou costă, împreună, 36 lei. Penarul este cu 14 lei mai ieftin decât stiloul. Radu are în economiile sale suma de 455 lei și vrea să  cumpăre 2 stilouri și un penar. Îi va ajunge suma economisită? Ce sumă de bani îi mai trebuie?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu