Ajutați-ne să fim eficienți! CONDICA DE SUGSTII

luni, 14 noiembrie 2016

Relieful României - caracteristici generale

La ora de geografie vom vorbi despre caracteristicile generale ale reliefului României, urmărind cu precădere următoarele obiective:


  • să localizeze corect elemente ale spațiului geografic
  • să observe elemente ale mediului geografic
  • să identifice și să descrie caracteristici ale elementelor geografice.
În acest sens, ne vom ajuta de manualul de geografie pentru clasa a IV-a, autori Manuela Popescu și Ștefan Pacearcă, paginile 25 - 27, dar și de câteva materiale pregătite special pentru a face lecția mai interesantă și mai atractivă pentru școlărei.
După discuțiile introductive, elevii vor nota pe caiete lecția:

SCHIȚA LECȚIEI
Relieful României
=caracteristici generale=

România este o țară cu un relief variat. Pe teritoriul țării noastre se găsesc toate formele de relief: munți, dealuri, podișuri și câmpii. Acestea sunt așezate în trepte, de la mijlocul țării spre margini și ocupă suprafețe aproximativ egale.
Fiecare formă de relief dispune de anumite bogății și oferă oamenilor posibilități variate pentru practicarea agriculturii și a altor activități economice.
Munții sunt cele mai înalte forme de relief, cu înălțimi peste 800m.
Dealurile au înălțimi cuprinse între 300 și 800m. Dealurile au pante domoale și culmi rotunjite.
Podișurile au înălțimi asemănătoare dealurilor, dar sunt mai netede.
Câmpiile sunt cele mai joase forme de relief, cu înălțimi până la
300 m.
Fiecare formă de relief este redată pe hartă prin culori convenționale.

Notă:Pe pagina albă a caietului de geografie vor lipi conturul României (fișa 1) pe care îl vor colora potrivit modelului din fișa 2.


Fișa 1
Fișa 2
Fișa 3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu