Ajutați-ne să fim eficienți! CONDICA DE SUGSTII

duminică, 15 octombrie 2017

Săptămâna 6: fișă de lucru M.E.M. (IV)

TEMA: Numerele și cifrele 1, 2, 3, 4.


  • Școlăreii vor forma mulțimi ce aceleași elemente: mulțimea păsărilor, mulțimea căsuțelor, mulțimea ciocănitorilor, mulțimea scorburilor, mulțimea iepurașilor, mulțimea morcovilor și vor scrie în dreptul fiecărei mulțimi cifra corespunzătoare. 
  • După această activitate, ei vor realiza corespondența între elementele mulțimilor: pasărea merge la căsuță; ciocănitorile zboară spre scorbura din copac; iepurașii aleg câte un morcov. Se numește concluzia formulată: mulțimea păsărilor are mai multe elemente decât mulțimea căsuțelor pentru că 2 este mai mare decât 1; mulțimea ciocănitorilor este egală cu mulțimea scorburilor pentru că 3 este egal cu 3 (au același număr de elemente); mulțimea iepurașilor este mai mică decât mulțimea morcovilor pentru că 2 este mai mic decât 4.
  • Școlăreii vor scrie pe jetonul cu cifre punctate, vor citi cifrele și vor observa scrierea lor: crescător/descrescător;
  • Școlăreii vor scrie șiruri crescătoare/descrescătoare de numere;
  • Școlăreii vor scrie „vecinii” numerelor numind vecinul mai mic/mai mare;
  • Școlăreii vor completa mulțimile cu numărul de elemente corespunzător cifrei.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu