Ajutați-ne să fim eficienți! CONDICA DE SUGSTII

marți, 6 februarie 2018

Fișă de lucru: V și v

Fișa conține mai multe exerciții de recunoaștere, scriere și citire a cuvintelor care conțin sunetul „v”.

Prin intermediul acestor exerciții, școlăreii își vor forma următoarele deprinderi:

  • să recunoască poziția sunetului „v” în cuvinte;
  • să scrie cuvinte care conțin sunetul „v”;
  • să asocieze imaginea cu un cuvânt reprezentativ;
  • să citească un text prin folosirea unei intonații adecvate;
  • să înțeleagă mesajul unei propoziții prin realizarea corespondenței propoziție - imagine.
Activitatea va începe prin observarea unor imagini ți citirea cuvintelor care le însoțesc. Școlăreii vor observa poziția sunetului/literei v; vor despărți cuvintele în silabe și vor forma propoziții. Se expun literele V și v la tablă, observăm caracteristicile acestora, formăm cuvinte cu ajutorul literelor înșirate pe ață folosind litere mari/mici de tipar, scriem cuvintele la tablă și le citim. 
În cadrul acestei activități vom folosi următoarele jetoane: 
În partea a doua a activității școlăreii vor rezolva următoarea fișă:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu