Ajutați-ne să fim eficienți! CONDICA DE SUGSTII

duminică, 25 februarie 2018

Joc cu numere 10 - 20

Jocul îi ajută pe școlărei să compună/descompună numerele de la 10 la 20, să citească aceste numere, să realizeze corect și conștient corespondența număr - mulțime de elemente.
Jetoanele conțin numere reprezentate de riglete dar și o cerință care îi pune pe școlărei în situația de a citi numere diverse.
Jocul se poate desfășura astfel:
Fiecare școlărel extrage câte un jeton și colorează cu roșu rigleta care formează o zece și cu verde unitățile, conștientizând în acest fel numărul reprezentat de riglete.
Școlărelul care termină primul sarcina dată va ieși în fața clasei și va rosti următoarele cuvinte: „Eu am numărul....(rostește numărul format din riglete). Cine are....?(citește numărul scris la baza jetonului).
Școlărelul care are jetonul cu numărul respectiv iese în fața clasei și jocul continuă.

O altă variantă a jocului poate fi aceea în care școlărelul, după ce a colorat numărul format din riglete,  va numi numărul format,va așeza jetonul în dreptul numărului care îl reprezintă, după care va  rosti : „Eu am numărul....Cine are.....?” Foarte utile în desfășurarea acestei variante de joc sunt jetoanele care reprezintă numerele respective. Acestea vor fi expuse pe tablă în ordine crescătoare/descrescătoare iar școlăreii vor așeza la locul potrivit jetonul extras.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu