Ajutați-ne să fim eficienți! CONDICA DE SUGSTII

duminică, 30 august 2015

Alice în Țara Minunilor-Lewis Caroll(cap. 7,8,9)

7. Ceaiul nebunilor
Sub un copac care se afla în fața casei, la o masă lungă, stăteau Iepurele de Martie și Pălărierul. Deși masa era mare, ei stăteau înghesuiți într-un colț și luau ceaiul. Între ei dormea Bursucelul iar ei își sprijineau coatele de acesta.Alice află acum că Timpul este supărat pe Pălărier și din această cauză ceasul lui arată doar ora ceaiului.Acesta este și motivul pentru care stau la o masă atât de mare, plină cu cești, fiindcă nu apucau să le spele.
Bursucel se trezi și începu să povestească o întâmplare aiurită despre trei fetițe care trăiau într-o fântână cu melasă, mâncau melasă și desenau melasă. Alice se simți sătulă de atâtea aiureli și de atâta melasă și plecă la drum prin pădure. Acolo dădu peste un copac cu o ușiță. Înăuntru copacului Alice dădu chiar peste camera în care era măsuța de cristal. Mâncă puțin din ciupercă ca să se facă mică, descuie cu cheița de aur ușița și se trezi într-o minunată grădină cu flori superbe.
8. O partidă de cricket la Regină
Chiar la intrare în grădină era o tufă de trandafiri albi. Alice văzu trei grădinari cu chip de cărți de joc care se numeau chiar așa cum indicau cărțile: Doi, Cinci, Șapte. Cei trei grădinari vopseau trandafirii albi cu vopsea roșie. Alice află că au greșit când au plantat trandafirii. Ei plantaseră trandafiri albi în loc de roșii și, dacă afla Regina, ar fi poruncit să li se taie capul.
Deodată apăru Regina și întregul său alai:Oștenii - cărți de treflă, Curtenii-cărți de caro, iar la urmă Regina, Regele de cupă, copiii și oaspeții. Când Regina a ajuns în dreptul lui Alice, îl întrebă pe Valetul de Cupă despre ea dar, pentru că el nu știa nimic, fetița se prezentă singură. Regina a descoperit ce făceau grădinarii și a poruncit să li se taie capul, dar Alice îi ascunse și îi scăpă de pedeapsă. Regina a chemat-o pe Alice la un joc de cricket și fetița a intrat în alai. Aici s-a întâlnit cu Iepurele Alb care i-a spus că Ducesa era condamnată la moarte fiindcă trăsese o palmă Reginei.
Alice observă că jocul era foarte ciudat: mingile erau niște arici, ciocanele erau păsări flamingo iar arcurile pe sub care trebuia să trecă mingile erau soldații care își îndoiau corpurile, punând mâinile pe pământ. Jucătorii nu respectau regulile, mingile se desfăceau și fugeau, ciocanele își întorceau capul când nu te așteptai și jocul era un haos. În această învălmășeală se auzea tot mai des urletul Reginei care cerea să li se taie capul.La un moment dat Alice văzu în văzduh că se înfiripă rânjetul pisicii. Treptat apăru tot capul. Pisica a fost obraznică față de Rege iar Regina porunci să i se taie capul. Alice propuse să i se ceară părerea Ducesei, deoarece pisica era a sa. Între timp, capul a dispărut.
9. Povestea Falsei Broaște Țestoase
Ducesa plecă la plimbare împreună cu Alice și își tot sprijinea bărbia ascuțită de umărul fetei, fapt care o deranja pe Alice. la un moment dat ele o întâlnesc pe Regină care îi spuse Ducesei să dispară, altfel îi va tăia capul, așa că Ducesa dispăru. Regina porunci să se continue jocul de cricket dar, cum îi condamna pe toți la moarte,rămaseră în scurt timp doar Regele, Regina și Alice. Regina renunță la joc și o trimise pe Alice cu Grifonul să o vadă pe Falsa Broască Țestoasă. De la Grifon Alice află că cei condamnați nu sunt niciodată executați, dar Regina nu știa acest lucru.
Falsa Broască Țestoasă le povesti plângând cum mergea ea la școală atunci când era mică și că făceau tot felul de matematici:ambiționarea, căderea, îmbulzirea și împocirea, mai făceau și muzică și franceză. Mai făceau misteria antică modernă, desenul în valuri, zoografia apelor. Alice află că făceau zece ore în prima zi, dar apoi numărul lor scădeau.Grifonul îi ceru Falsei Broaște Țestoase să povestească despre jocuri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu