Ajutați-ne să fim eficienți! CONDICA DE SUGSTII

miercuri, 12 iulie 2017

Planificare calendaristică integrată pentru clasa pregătitoare (model)

Tot căutând să-mi organizez oarecum ideile și materialele de care voi avea nevoie în clasa pregătitoare, am găsit un model de planificare integrată anuală care mi s-a părut un foarte bun punct de plecare. Câteva argumente m-au determinat să-mi îndrept atenția asupra acestui model de planificare:
  • temele sunt planificate săptămânal ceea ce mi se pare bine pentru micuții școlărei care au percepția temporară diferită de cea a adulților. Astfel vom începe un proiect tematic la începutul săptămânii (luni) iar concluziile, rezultatele, discuțiile le vom avea la sfârșit de săptămână (vineri);
  • atât temele cât și conținuturile sunt formulate la modul general, dă cadrului didactic posibilitatea de a alege materialele - multe planificări conțin deja titluri de lecturi, activități concrete care nu întotdeauna sunt cele mai potrivite pentru alte cadre didactice. Modalitatea de a formula conținuturile într-un mod general oferă flexibilitate, nu „încorsetează” cadrul didactic într-un tipar, lăsând la libera sa alegere modalitatea în care va proiecta și realiza activitățile, ce materiale va folosi.
  • Este un excelent material care poate reprezenta baza pentru realizarea proiectării unităților tematice unde cadrul didactic va detalia activitățile, materialele utilizate, modalitatea de desfășurare;
  • Fiind prevăzute săptămânal, temele oferă oportunitatea unui orar flexibil, în funcție de nevoile și disponibilitățile manifestate de școlărei.

Nr.
crt.
Săptă-mâna
TEMA
DISCIPLINA
Conținuturile
Nr. ore/
DATA
1.
I
EVALUARE INIŢIALĂ
CLR
MEM

DP

AVAP

MM
Evaluare predictivă a achizițiilor dobândite în a grădiniță
1. Denumirea obiectelor din imagini şi alcătuirea de propoziţii despre acestea
2. Formularea de enunţuri din 3-4 cuvinte după imagini
3. Identificarea obiectelor a căror denumire începe cu acelaşi sunet

1. Gruparea de elemente după criterii date;
2.Orientarea în spaţiu;

Regulile clasei

1. Iată ce știu! (materiale și instrumente de lucru)
2. Compoziție liberă

Cântece cunoscute de la grădiniță
5
4

2

2


2
2
II
BUN VENIT LA ŞCOALĂ!

CLR


MEM
DP


AVAPMM
1. Salutul
2. Prezentarea şi solicitarea
3. Identificarea mijloacelor de comunicare
4. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte
5. Elemente grafice

1. În drum spre şcoală – orientare spaţială şi localizări în spaţiu
4. Rechizitele şcolarului
3. Rechizitele şcolarului – orientare spaţială şi localizări în spaţiu
2. Clasa mea – orientare spaţială şi localizări în spaţiu

RUTINE ŞI SARCINI DE LUCRU
Reguli elementare ale noilor rutine specifice activității clasei pregătitoare

1. Cu ce voi lucra? (materiale și instrumente de lucru)
2. În natură (materiale și instrumente de lucru)

Cântarea vocală
-Cântarea în colectiv

5


4
2

2


2
3
III
 ÎN LUMEA ANIMALE
LOR
CLRMEM

DP


AVAP


MM
1. Ascultarea unei poveşti. Numirea personajelor din poveste. Lectură după benzi desenate
2. Citirea după imagini. Povestirea
3. Formularea unei descrieri elementare a unui personaj
4. Repovestirea unui text, respectând succesiunea momentelor prezentate.Cuvinte cu sens asemănător
5. Elemente grafice

4. Animale (mod de hrănire) – grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii diferite
2. Animale domestice – grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criteriul formă
3. Animale sălbatice – grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criteriul culoare
5. Animale – condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură) – formare de mulţimi după criterii variate
1. Animale (părţi componente) – grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criteriul mărime

RUTINE ŞI SARCINI DE LUCRU
Reguli elementare ale noilor rutine specifice activității clasei pregătitoare

1. Motanul încălțat (colorare-culori primare)
2. Ursul păcălit de vulpe (decupare-lipire)

Cântarea vocală-Dictia
5


4
2


2


2
4
IV
LUMEA PLANTELOR

CLR

MEM

DPAVAP


MM
1.Convorbirea
2. Memorarea. Recitarea
3. Formularea întrebărilor şi răspunsurilor
4. Crearea unui orar pe un cod de culori sau simboluri
5. Elemente grafice

1. Plante (părţi componente)–sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate
2. Plante (mod de hrănire)–sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate
3. Cereale - sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate .

AUTOCUNOAŞTERE ŞI ATITUDINE POZITIVĂ FAȚĂ DE SINE ŞI FAȚĂ DE CEILALȚI
Cine sunt eu?

1. Simfonia culorilor (pensulație, lipire, stropire)
2. Fructe haioase-culori primare

Cântarea vocală-Tonul-Semnalul de început
5

4


2


2


2
5
V
MEDII DE VIAŢĂ
CLR


MEMDP

AVAP


MM
1. ”Citirea” simbolurilor pentru vreme şi a calendarului naturii
2. Memorizare (Pădurea/ Livada)
3.Formularea/oferirea de replici afirmative/negative la enunţuri care vizează  informaţii din text
4. Recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu un mesaj audiat anterior
5. Elemente grafice

1. Pădurea – aprecierea globală
2. Livada – compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate (punere în corespondenţă)
3. Grădina de legume – relaţii, regularităţi
4. Mediul acvatic – apreciere globală, compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate; relaţii, regularităţi

Cine sunt eu?

1. Cuibul păsărelelor (pensulație, lipire-pata)
2. Peștișorul norocos (rupere, lipire, colorare)

Timbrul
-Sunete din mediul înconjurător
5


4


2


2


2

6
VI
TOAMNA
CLR


MEM
DP


AVAP


MM
1. Formularea de propoziţii  după imagini
2. Formularea de propoziţii (lectură) după mai multe benzi desenate
3. Memorizare
4. Completare de versuri/propoziţii după imagini şi rime. Realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj.
Elemente grafice

1. Fructe de toamnă – numărul şi cifra 1
4. În cămară – Numărul şi cifra 2
3. Fenomene în anotimpul toamna – numărul şi cifra 2
2. Legume de toamnă – numărul şi cifra 1

Schema corporală

1. Bogățiile toamnei (dactilopictură-culori calde)
2. Covorul toamnei (pensulație, amprentare-culori binare)

Timbrul
-Sunete vocale (vorbite sau cântate)
5


4
2


2


2
7
VII
CORPUL MEU

CLR

MEM


DP

AVAP


MM
1. Numărarea (delimitarea) cuvintelor dintr-un enunţ
2. Poziţia cuvintelor în enunţuri
3. Punerea în corespondenţă a imaginilor din aceeaşi categorie şi denumirea lor
4. Dramatizare. Povestirea unor experienţe trecute sau prezente.
Elemente grafice

1. Corpul omenesc (părţile componente şi rolul lor) – numărul şi cifra 3
2. Corpul omenesc (simţurile) – numărul şi cifra 3
3. Hrana ca sursă de energie. Importanţa hranei pentru creştere şi dezvoltare.
Numărul şi cifra 4
4. Igiena corpului  - numărul şi cifra 4
5. Igiena alimentaţiei  – numărul şi cifra 5

Schema corporală

1. Cei cinci prieteni veseli (trasare după contur-desen)
2. Chipul meu-colaj (tăiere, răsucire, decupare, împletire)

Mişcarea pe muzică:
-Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă)
5

42


2


2
8
VIII
ENERGIE ŞI MIŞCARE
CLR

MEMDP

AVAP


MM
1. Indicarea silabelor percepute dintr-un cuvânt/rostirea unei silabe
2. Poziţia silabelor în cuvinte (iniţială/finală)
3. Discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din cuvinte
4. Construirea de rime pornind de la cuvinte date
Elemente grafice

1. Energia soarelui şi a apei – numărul şi cifra 5
 2. Energia vântului – numărul şi cifra 0
3. Energia electrică – numărul şi cifra 0

Trăsături fizice

1. Morișca (origami)
2. Barca (origami)

Mişcarea pe muzică:
-Liberă; sugerată de textul cântecului;
-Impusă
5

42


2


2
9
IX
LUMEA CĂRŢII
CLR

MEM

DP

AVAP


MM
1. Confecţionarea de mini-cărticele
2. Poziţia sunetelor în cuvinte (iniţial/final)
3. Identificarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet/ unei silabe
4. Exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul desenului sau prin simboluri.
Elemente grafice

1. Drumul cărţii – numărul şi cifra 6
2. La bibliotecă – numărul şi cifra 6
3. În lumea poveştilor – numărul şi cifra 7 .
4. Să ocrotim pădurea, reciclând hârtia – numărul şi cifra 7

Trăsături fizice

1. Cărticica mea-confecționare
2. Tablou de toamnă – o filă din jurnalul meu –colaj

Cântarea cu acompaniament-Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic
5

4
2

2
2
10
X
ROMÂNIA, ŢARA MEA!
CLRMEM
DP


AVAP


MM
1. Indicarea de imagini reprezentând obiecte din mediul familiar,
după diferite criterii (sunet iniţial/final, silabă)
2. Formularea de răspunsuri ce presupun alegere duală/ multiplă
3. Recunoaşterea unui obiect, prin formularea de întrebări despre caracteristicile acestuia
4. Exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor ( prin colorare, haşurare, trasare peste linia punctată)
Elemente grafice

1. Locuinţa mea – numărul şi cifra 8
2. Localitatea, domiciliul – numărul şi cifra 8
3. Instituţii din localitate – numărul şi cifra 9
4. 1 Decembrie – Ziua României – numărul şi cifra 9

COMUNICARE ŞCOLARĂ EFICIENTĂ
Reguli de comunicare în activitatea şcolară

1. Tricolorul-confecționare (pensulație, pliere, lipire)
2. Covorașul tradițional (bobinare, răsucire)

Jocuri populare din zonă
54

2


2

2
11
XI
IARNA
CLRMEM

DP

AVAP
MM
1.Memorizare. Completare de ghicitori după desene
2. Dialoguri în diferite contexte
3. Numirea personajelor şi oferirea de răspunsuri referitoare la textul audiat
4.Utilizarea formulelor specifice unor situaţii concrete (invitaţie, urare, prezentarea unor scuze)
Utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor emoţii variate
Elemente grafice

1. Fenomene în anotimpul iarna – numărul 10
2. Jocurile copiilor iarna – numărul 10
3. Transformările apei în natură – numerele naturale în concentrul 0 – 10
4. Moş Nicolae – numerele naturale în concentrul 0 – 10

Reguli de comunicare în activitatea şcolară

1. Bucuriile iernii-colaj
2. Cizmulița cu surprize-confecționare
(decupare, perforare, șnuruire, desen)

Interpretarea
Nuanţe - Tare/ încet/ mediu
54
2

22
12
XII
TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ
CLR


MEM
DP

AVAP


MM
1. Discriminarea textului de imagini sau de alte simboluri
2. Iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de interes.Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite
3. Crearea unei poveşti prin desen
4. Crearea unei felicitări de Crăciun
Elemente grafice

1. Colindul – recapitulare
2. Moş Crăciun – recapitulare
3. Capra şi steaua – recapitulare
4. Sorcova – recapitulare

Comunicarea cu colegii şi cadrul didactic

1. Ornamente pentru brad –globulețul, clopoțelul (decupare, lipire, rupere, mototolire)
2. Sorcova (tăiere, rulare, mototolire, răsucire)

Melodia
Genuri muzicale:  colinde
5


4

2


2

2
13
XIII
JOCURI ŞI JUCĂRII
CLR

MEM


DP

AVAPMM
1.  Sunetul a. Literele a şi A . Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul a
2. Sunetul a. Literele a şi A. Selectarea unei imagini dintr-un set pentru a indica despre ce este vorba în mesaj
3. Sunetul a. Literele a şi A. Oferirea de răspunsuri scurte referitoare la fragmente din poveste
4. Sunetul a. Literele a şi A. Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea globală a textului
Elemente grafice

1. Jucăriile şi vârsta-Adunarea cu 1
2. Jocurile şi vârsta- Adunarea cu 1
3. Jocuri sportive- Scăderea cu 1
4. Cum îmi place să mă joc- Scăderea cu 1
Comunicarea cu cadrele didactice
1. Moş Crăciun-confecționare
(pensulație, decupare, asamblare,  lipire)
2. Puzzle (colorare, decupare, asamblare)
Cântarea cu acompaniament
-Acompaniament de jucării muzicale realizat
de copii
5
4

2


2

2
14
XIV
CU CE CIRCULĂM?
CLRMEM


DP


AVAP


MM
1. Sunetul m. Literele m şi M. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul m     
2. Sunetul m. Literele m şi M. Formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text
3. Sunetul i. Literele i şi  I. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul i
4. Sunetul i. Literele i şi  I . Repovestirea unei secvenţe preferate,  dintr-un text audiat

1.  Mijloace de transport terestru- Adunarea cu 2
2. Mijloace de transport subteran -Adunarea cu 2
3. Mijloace de transport aerian- Scăderea cu 2
4. Mijloace de transport naval –Scăderea cu 2

IGIENA PERSONALĂ
Obiecte de igienă personală

1. Avionul (origami)
2. Trenulețul distractiv (hașurare)

Ritmul
-Sunete lungi/scurte
54

2


2

2
15
XV
MESERII
CLR


MEM


DP


AVAP


MM
1. Sunetul r. Literele r şi R. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul r
2. Sunetul r. Literele r şi R. Rostirea cuvintelor pe silabe, în jocuri, cântece sau numărători ritmate; cântece cu onomatopee
3. Sunetul r. Literele r şi R. Numărarea cuvintelor dintr-un enunţ
4. Sunetul r. Literele r şi R.  Joc de rol: Ce vreau să devin?

1. Agricultură, industrie, comerţ-Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare
2. Arte (muzică, pictură, sculptură, dans, actorie)-Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare
3. Intelectuali-Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere
4. Alte meserii-Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere

Activități zilnice de igienă personală

1. Astăzi sunt cofetar! (modelare)
2. Croitorașul priceput (croire, coasere, decorare, lipire)

Timbrul
-Sunete vocale (vorbite sau cântate)
5


4

2


2

2
16
XVI
PE STRADĂ
CLR
MEM


DP

AVAP

MM
1. Sunetul o. Literele o şi O. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul o .Propoziţia enunţiativă
2. Sunetul o. Literele o şi O. Sortarea imaginilor după anumite criterii (sunet iniţial/final; număr de silabe)
3.  Sunetul s. Literele s şi S. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul s . Propoziţia exclamativă
4. Sunetul s. Literele s şi S. Desenarea unor obiecte/fiinţe cu relevanţă pentru copii a căror denumire conţine  (în poziţie iniţială/finală) sunetul specificat

1. Semaforul-Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1-2 unităţi
2. Semne de circulaţie-Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1-2 unităţi
3. Reguli de circulaţie-Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere cu 1-2 unităţi
4. Preţuieşte viaţa!-Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere cu 1-2 unităţi

Obiecte şi activități zilnice de igienă personală

Pe stradă-colaj

Mişcarea pe muzică:
-Liberă; sugerată de textul cântecului;


5
4

2


2

2
17
XVII
ANOTIMPURI

CLRMEM

   AVAP


MM

1. Sunetul t. Literele t şi T. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul t . Audierea unei poveşti
2.  Sunetul t. Literele t şi T. Propoziţia interogativă. Formularea de răspunsuri la ghicitori
3. Sunetul n. Literele n şi N. Lectură după una sau mai multe ilustraţii/benzi desenate
4.  Sunetul n. Literele n şi N.  Formularea descrierii elementare a unor activităţi

1. Toamna-Adunarea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare
2. Iarna-Adunarea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare
3. Toamna-iarna (fenomene)- Adunarea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare
4. Toamna-iarna (activităţile oamenilor)- Adunări repetate în concentrul 0-10

ABILITĂȚI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE
Tehnici simple care sprijină învățarea

1. Crizanteme (pensulație, linie, culori calde)
2. Iarna ( pensulație, linie, punct- culori reci)

Melodia
-Genuri muzicale: folclorul copiilor,5
4

    2


2
18
XVIII
EVALUARE SUMATIVĂ
CLR
MEM


DP

AVAP

MM
1. Formularea de enunţuri. Sunetul, silaba, cuvântul
2. Identificarea poveştilor şi personajelor. Învăţături
3.  Litere şi sunete
4. Realizarea unei lucrări decorative

Recapitulare


Recapitulare

Compoziție liberă-colaj

Evaluarea cantecelor invatate

5
4

2


2

2
19
XIX
VESTITORII PRIMĂVERII
CLR

MEM


DP


AVAP


MM
1. Sunetul u . Literele u şi U. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul u       
2. Sunetul u . Literele u şi U. Audierea unei poveşti
3. Sunetul c. Literele c şi C
Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul c
4. Sunetul c. Literele c şi C. Lectură după una sau mai multe ilustraţii.

1. Mărţişorul-Scăderea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare
2. Păsările călătoare -Scăderea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare
3. Procese ale Pământului (fenomene)-Scăderea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare
4. Flori de primăvară-Scăderi repetate în concentrul 0-10

Tehnici simple care sprijină învățarea

1. Mărțișoare-confecționare (decupare, asamblare, lipire)
2. Colier pentru mama-confecționare (decupare, asamblare, lipire, mototolire, răsucire)

Interpretarea
Cântec vesel/trist
5

4

2


2


2
20
XX
PRIMĂVARA
CLRMEM


DP


AVAP


MM
1. Sunetul e . Literele e şi E.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul e  Confecţionarea de felicitări cu litere de tipar decupate
2. Sunetul e. Literele e şi E.  .Scrierea de bileţele cu mesaje diverse prin desene/simboluri.
3. Sunetul e . Literele e şi E.  .Transcrierea prin fotografiere vizuală a unor cuvinte
4.  Sunetul e . Literele e şi E.  Realizarea unui poster din desene/cuvinte/simboluri

1. 8 Martie- Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1-5 unităţi
2. Muncile oamenilor- Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1-5 unităţi
3. Legume de primăvară- Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere cu 1-5 unităţi
4. Procese ale Pământului (fenomene, flori)- Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere cu 1-5 unităţi

Reguli de organizare a învățării

1. Fluturele-pata spontană prin presare
2. Coronița primăverii (tăiere, decupare, asamblare, lipire)

Audierea unor cântece interpretate de copii
54

2


2

2
21
XXI
MEDII DE VIAŢĂ
CLR


MEM
DP


AVAPMM
1. Sunetul ă. Literele ă şi Ă.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul ă
2. Sunetul ă. Literele ă şi Ă.  Punerea în corespondenţă a cuvintelor cu imagini
3. Sunetul l. Literele l şi L . Lectură după imagini Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul l.
4.  Sunetul l. Literele l şi L. Colaj din desene/cuvinte/simboluri

1. Jungla-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date
2. Deşertul-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date
3. Polii-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date
4. Subterestru-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date

Reguli de organizare a învățării

1. Pinguinul (pensulație-nonculori)
2. Vulpea (origami)

Timbrul
-Sunete din mediul înconjurător
5


4

2


2

2
22
XXII


SAPTAMANA  ALTFEL23
XXIII
JOCUL CU MAŞINUŢE
CLR
MEM

DP


AVAP


MM
1. Sunetul d. Literele d şi D. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul d
2. Sunetul d. Literele d şi D. Modificarea unei poveşti audiate (modificarea succesiunii evenimentelor)
3. Sunetul d. Literele d şi D. Recunoaşterea unui obiect, prin formularea de întrebări despre caracteristicile acestuia
4. Sunetul d. Literele d şi D. Punerea în corespondenţă a cuvintelor din 1-2 silabe cu imagini

1. Efecte ale forţelor (împingerea, tragerea)-Alcătuirea unor probleme prin schimbarea numerelor dintr-o problemă rezolvată
2. Efecte ale forţelor (împingerea, tragerea) )-Alcătuirea unor probleme prin schimbarea numerelor dintr-o problemă rezolvată
 3. Mişcarea corpurilor-Alcătuirea unor probleme prin schimbarea întrebării dintr-o problemă rezolvată
4. Mişcarea corpurilor-Alcătuirea şi rezolvarea unor probleme prin schimbarea componentelor acesteia

TRĂIRE ŞI MANIFESTARE EMOȚIONALĂ
Emoții de bază – bucurie

1. Mașinuțe (desen-linia)
2. Remorca-confecționare (decupare, îndoire, lipire)

Timbrul
-Sunete vocale (vorbite sau cântate)
5
4

2


22
24
XXIV
FANTEZIE ŞI CREAŢIE
CLRMEM
DP

AVAPMM
1. Sunetul f. Literele f şi F.  Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul f
2. Sunetul f. Literele f şi F.Scrierea de bileţele cu  litere de tipar decupate
3.  Sunetul f. Literele f şi F
4.  Sunetul f. Literele f şi F.  Corespondenţa cuvânt-imagine

1. Schimbarea formei corpurilor (deformare)-Schimbarea componentelor unei probleme fără ca tipul de probleme să se schimbe
2. Schimbarea formei corpurilor (rupere) Schimbarea componentelor unei probleme fără ca tipul de probleme să se schimbe
3. Schimbarea formei corpurilor.Transformarea unei probleme prin extinderea numărului de operaţii
4. Schimbarea formei corpurilor. Transformarea unei probleme prin reducerea numărului de operaţii

Emoții de bază – bucurie

1. Ariciul (asamblare)
2. Măști (decupare, asamblare, lipire, decorare)

Interpretarea
-Nuanţe - Tare/ încet/ mediu
54

2
2
2
25
XXV
SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI
CLR
MEMDP


AVAPMM
3. Sunetul â. Literele â şi Â. Comportamentul personajelor. Evidenţierea unor modele de comportament. Folosirea unor cuvinte descriptive pentru a îmbogăţi o descriere
4. Sunetul â. Literele â şi Â.  Joc de rol: La biserică

1.Obiceiuri de Paşte-Transformarea unei  probleme de adunare în problemă de scădere şi invers
2. Obiceiuri de Paşte-Transformarea unei  probleme de adunare în problemă de scădere şi invers
3. Paştele-sărbătoarea sufletului -Transformarea unei  probleme de adunare în problemă de scădere şi invers
4. Creştere şi dezvoltare. Aflarea unui termen necunoscut folosind metoda balanţei

Emoții de bază – frică

1. Felicitarea  (decupare, lipire, desen)
2. Suport pentru ou  (tăiere, decupare, lipire, asamblare, desenare, pensulație)

Timbrul
-Sunete muzicale instrumentale
5
42


2

2
26
XXVI
SĂ OCROTIM NATURA!
CLR


MEM


DP

AVAP


MM
1. Sunetul h. Literele h şi H. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul h
2. Sunetul h. Literele h şi H. Repovestirea unor fragmente  din poveşti audiate, cu reproducerea intonaţiei.Exprimarea îngrijorării faţă de evenimente, persoane, lucruri cunoscute
3. Sunetul p. Literele p şi P. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul p
4.  Sunetul p. Literele p şi P. Modificarea unei poveşti audiate (modificarea finalului)

1. Efecte pozitive ale acţiunii omului-Numerele naturale de la 0 la 20
2. Efecte negative ale acţiunii omului-Numerele naturale de la 0 la 20.
3. Reguli de ocrotire a naturii!-Numerele naturale de la 0 la 20
4. Preţuieşte natura!-Compararea numerelor în concentrul 0 – 20

Emoții de bază – bucurie

1. Câmp cu maci-colaj (decorare, lipire, pensulație)
2. Cutiuța pentru agrafe/nasturi (decupare, îndoire, lipire, colorare, desenare)

Cântarea cu acompaniament-Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic
5

4


2

2

2
27
XXVII
UNIVERSUL
CLR
MEM


DP


AVAP


MM
1. Sunetul g. Literele g şi G. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul g.
2. Sunetul g. Literele g şi G. Audierea unei poveşti
3. Sunetul ţ . Literele ţ şi Ţ. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul ţ
4. Sunetul ţ . Literele ţ şi Ţ. Repovestirea unui text audiat

1. Pământul- Numerele naturale de la 20 la 31
2. Soarele- Numerele naturale de la 20 la 31.
3. Luna- Numerele naturale de la 20 la 31
4. Planetele- Numerele naturale de la 20 la 31

INTERACȚIUNI SIMPLE CU FIINȚE ŞI OBIECTE FAMILIARE
Persoane preferate şi caracteristicile acestora

1. Ziua și noaptea (tăiere, lipire)
2. Planetele (pensulație)

Cântarea cu acompaniament- Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii

5
4
222
28
XXVIII
TIMPUL
CLRMEM


DP

AVAP

MM
1. Sunetul j. Literele j şi J.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul j        
2. Sunetul j. Literele j şi J. Ştirile zilei (întâmplări povestite de colegi/adulţi)
3. Sunetul j. Literele j şi J. Jurnalul clasei
4. Sunetul j. Literele j şi J. Invitaţie pentru ziua mea

1. Unităţi de măsură a timpului-anul, luna, săptămâna, ziua
2. Ziua şi noaptea-ordonarea cronologică..
3. Calendarul-marcarea unei săptămâni pe calendar
4. Date importante-durata unei activităţi

Obiecte preferate şi caracteristicile acestora

Ceasul-confecționare (pensulație, decupare, asamblare, lipire)

Mişcări sugerate de textul cântecului
54
2


2

2
29
XXIX
TIMPUL LIBER
CLR

MEM


DP

AVAP

MM
1. Sunetul z. Literele z şi Z.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul z
2. Sunetul z. Literele z şi Z.  Sortarea imaginilor după diferite criterii
3. Sunetul v . Literele v şi V.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul v
4. Sunetul v . Literele v şi V. Reguli de comunicare eficientă, civilizată. Joc de rol

1.    În excursie-Unităţi de măsură pentru valoare (banii)
2.      La munte -Unităţi de măsură pentru valoare (banii)
3.      La mare- Unităţi de măsură pentru valoare (banii)
4.      Aniversarea-Unităţi de măsură pentru valoare (banii)

Animale preferate şi caracteristicile acestora

1. Aparatul foto
2. Porumbelul-confecționare (pensulație, decupare, pliere, asamblare)

Mişcări libere pe muzică

5
4

2


2


2
30
XXX
CUM FOLOSESC APARATELE ELECTRICE?
CLR
MEMDP


AVAP


MM
1. Sunetul x. Literele x şi X.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul x
2.  Sunetul x. Literele x şi X. Joc de rol: La cumpărături
3. Sunetul î. Literele î şi Î. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul î.
4. Sunetul î. Literele î şi Î.Etichetarea originală a unor obiecte personale

1. Aparate care utilizează electricitatea-Unităţi de măsură nonstandard pentru lungime
2. Aparate care utilizează electricitatea-Ordonarea şi compararea unor obiecte după criteriul lungime
3. Reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor electrice- Ordonarea şi compararea unor obiecte după criteriul înălţime
4. Reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor electrice -Ordonarea şi compararea unor obiecte după criteriul grosime

Animale preferate şi caracteristicile acestora

1. Televizorul
2. Suport pentru creioane-confecționare (asamblare, lipire)

Jucării muzicale improvizate
-Mânuirea jucăriilor muzicale
5

42


2

2
31
XXXI
MUZICA ŞI NATURA
CLRMEM


DP

AVAP


MM
1. Sunetul ş. Literele ş şi Ş. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul ş
2. Sunetul ş. Literele ş şi Ş.Exerciţii joc de dicţie, cântece, numărători ritmate
3. Sunetul k. Literele k şi K.  Interpretarea unor cântece cu onomatopee
4. Sunetul k. Literele k şi K.Transcrierea prin ”fotografiere vizuală” a unor cuvinte

1. Sunete produse de fenomene ale naturii-Figuri geometrice (cercul şi dreptunghiul)
2. Sunete produse de animale- Figuri geometrice (Triunghiul şi pătratul)
3. Sunete produse de instrumente muzicale-Corpuri geometrice (cubul şi sfera)
4. Vorbirea şi alte sunete-Cuboidul

Persoane preferate şi caracteristicile acestora

1. Compoziție liberă
2. Desene animate

Audiție muzicala
54

2


2

2
32
XXXII
VARA
CLR
MEM

DPAVAP

MM
1. Sunetul q. Literele q şi Q. Confecţionarea unui bileţel
2. Sunetul w. Literele w şi W.   Joc de rol: La cumpărături

3. Sunetul y. Literele y şi Y . Construirea de rime pornind de la cuvinte date
4. Corespondenţa dintre imagini şi cuvinte

1.1 Iunie-Exerciţii şi probleme în concentrul 0-31
2. Fructe şi legume de vară- Exerciţii şi probleme în concentrul 0-31
3. Vara-primăvara (fenomene)- Exerciţii şi probleme în concentrul 0-31
4. Vara-primăvara (flori şi insecte)- Exerciţii şi probleme în concentrul 0-31

EXPLORAREA MESERIILOR
Hobby-uri şi activități preferate

1. Flori (decupare, colorare, asamblare, lipire)
2. Cireș (pensulație, decupare, asamblare, lipire)

Audierea unor cântece interpretate de copii

5
4
2


2


2
33
XXXIII
SUNT  ŞCOLAR ÎNVINGĂTOR!
COPILĂRIA
CLR

MEM

DP

AVAP


MM
Recapitulare

Recapitulare

Recapitulare

1. Băiatul și fata (modelare)
2. Căsuța piticilor-confecționare
(decupare, asamblare, lipire)

Cântarea prin diferite procedee
5

4

2


2


2
34
XXXIV
SUNT  ŞCOLAR ÎNVINGĂTOR!
JUCĂRII
CLR

MEM

DP

AVAP


MM
Evaluare finală

Evaluare finală

Evaluare finală

1. Jucării-modelaj
2. Brățară-înșirare

Evaluarea cântecelor învățate
5

4

2

2


2
Material realizat de înv. Mincu Ioana

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu